Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖNYV - BOOK

 

                

 

Menüpontok

Cikkek

ZOMÁNCMŰVÉSZET A kezdetektől napjainkig

2018.09.10

 Napjainkban – a XXI. század – egyik legnépszerűbb kézműves mesterségének a zománcművesség újjáéledésének vagyunk a szemtanúi. Hogy megértsük ezt a több ezeréves múltra visszatekintő „zománc-fém” kapcsolatot meg kell ismerni annak eredetét, történetét.

  

 

ÍGY KÉSZÜLT - HOW IT'S MADE

2018.09.10

   Az ötvös-fémműves mesterség történetének korábbi szakaszaiban – és remélhetőleg nap-jainkban is akad rá példa – igen fontos értékkel bírtak, amikor az idős mester az arra méltó tanítványra – fiára – testálta műhelyét, a mesterség „titkait”, s őt, mintegy szertartásosan felhatalmazta életművének folytatására. Ez a szokás évszázadokon át tartotta magát, mígnem a változásokkal együtt a felbomló céhrendszer, társadalmi, gazdasági átalakulások következtében, majdhogy nem eltűnt az ötvösmesterség. Azt is tudjuk, hogy miért: a céhrendszer zárkózott természetéből következett, hogy szigorúan őrizte az ipari titkokat, de valamennyi között a legszigorúbban a nemes ércek művelői, maguk az ötvösök. Így öröklődött apáról - fiúra, mesterről – inasra!

  

 

ÖTVÖSMŰVÉSZET. A kezdetektől napjainkig

2010.11.02

 

 

 

 

 „Noha az ötvösművészetnek évszázadokon keresztül történelemformáló szerepe volt, nagyon kicsi a szakirodalma, és összefoglaló szakmatörténeti munka sem készült eddig. A felnövekvő nemzedék szinte semmit sem tud az ötvösművészetről, mert nem került be sem a szakközépiskolai, sem az egyetemi művészettörténet tananyagába. A művészeti képzésben az ötvösök, fémművesek nem sajátíthatják el szakmájukat, és nem léphetnek a fejlődés útjára, ha a szakma történetét nem ismerik. Az ötvösművészetben a személyes alkotás és tevékenység nemcsak a puszta egyéni adottságok kifejlesztésével, kibontakoztatásával alakul ki, hanem a fennmaradt értékek megismerése által is. Ezzel az ötvösszakma-történettel a művészettörté-neti oktatásban és az ötvösművészetért rajongó műértők táborában – remélhetőleg – nagy űrt sikerül kitölteni.”

 

Veretes csodák. Ötvösművészet a kezdetektől napjainkig

 

 

 

Megrendelhető itt:

 https://www.scolar.hu/otvosmuveszet_a_kezdetektol_napjainkig_1557

 

(HIBAJEGYZÉK mellékelve)

 

 

    Pompás kötetet adott a vizuális élményeket kedvelő olvasók kezébe a Scolar Kiadó, s a pompa ezúttal a szó szoros értelmében társítható a könyv tartalmához. Az Ötvösművészet című album – saját címén jóval túlmutatva – nem csupán ötvös művészeti kalauz… Ötvös Nagy Ferenc nem elszigetelten kezeli tárgya históriáját: megrajzolja pontos történeti hátterét az egyes népek vándorlásának, a korabeli birodalmi, területi, majdan országhatárok alakulásának… Szubjektív vallomáshoz kell itt kitérőt ten-nem: először vált összefüggéseiben világossá számomra a szétszabdalt szemléletű, részletekben elmerülő történelemkönyvekből soha össze nem álló látkép a népvándorlás koráról, a görög, etruszk, római és bizánci (és még tovább a jelenkorig) kapcsolatok földrajzi alakulásáról és kölcsönhatásáról. Végighaladva a fejezetek kronológiáján világossá válnak az egyes korok stílusjegyei, és az imént dicsért „összefüggés-szemléletnek” köszönhetően azok oksági háttere is… (Scolar Kiadó, Budapest, 2011)

(Laik Eszter, Könyvhét, 2011/10. szám)
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖNYV - BOOK | Hozzászólások: 0

FESTŐZOMÁNCOZÁS-ENAMELPAINTER

2009.12.08

A Zománcmívesség folytatásának tekinthető Festőzománcozás című kötetben Ötvös Nagy Ferenc az iparművészet és a képzőművészet közötti határvonalat átlépő festőzománcozás technikáit ismerteti részletesen, kiegészítve a szükséges elméleti ismeretekkel.

Megrendelhető itt: http://scolar.hu/index.php?site=bookDetails&bookId=219

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖNYV - BOOK | Hozzászólások: 0

ZOMÁNCMÍVESSÉG

1997.11.20

Az ötvöszománc technikák szakkönyve

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖNYV - BOOK | Hozzászólások: 0

MAGYARORSZÁGI ÖTVÖSJEGYEK A KÖZÉPKORTÓL 1897-IG

1936.02.20

Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig/Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittelalter bis 1867